Avís legal

La titularidat de la present pàgina web correspon a Bauça i Vila S.L. amb adreça fiscal al carrer Consell de Cent 266, local 1, 08011, Barcelona i NIF B60262417. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tomo 25327, Secció 200, Full B-87245.

Les dades identificatives i de contacte de l’empresa són les següents:

Bauça i Vila S.L.

NIF: B60262417

Adreça: Consell de cent 266. 08011. Barcelona

Telèfon: 934548820

Mail: info@llibreriaallots.com

Aviso Legal

La titularidad del presente sitio web corresponde a Bauça i Vila S.L. con domicilio fiscal en calle Consell de Cent 266, local 1, 08011, Barcelona y NIF B60262417. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 25327, Sección 200, Hoja B-87245.

Los datos identificativos y de contacto de la empresa son los siguientes:

Bauça i Vila S.L.

NIF: B60262417

Dirección: Consell de cent 266. 08011. Barcelona

Teléfono: 934548820

Mail: info@llibreriaallots.com