Club de Lectura

Al·lots en el aula

Al·lots a l'aula, un club de lectura pensat per a professores i professors de secundària. Per compartir lectures i recursos per després, portar a l'aula, a la biblioteca escolar. Per descobrir lectures diferents i apropar-les als joves lectors. Ens reunim un cop al mes, una hora per poder gaudir d'una trobada tranquil·la.