Avís legal

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

 

LLIBRERIA AL·LOTS S.L. , responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions i ús del Portal.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web és considerat usuari, comprometent-se a l' observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d' aplicació.

LLIBRERIA AL·LOTS S.L.  es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d' informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions.

 

DADES IDENTIFICATIVES

  • Nom de domini: llibreriaallots.com
  • Denominació social: LLIBRERIA AL·LOTS S.L. 
  • NIF: B-60262417
  • Domicili social: C/ CONSELL DE CENT, 266 08011 BARCELONA
  • Telf: 934548820
  • mail: info@llibreriaallots.com
  • Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tomo 25327, Secció 200, Full B-87245.
  • Desenvolupa l' activitat d' intermediació de venda al Detall de revistes, llibreria i papereria.

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat de LLIBRERIA AL·LOTS S.L.  o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l' autorització escrita prèvia per part de LLIBRERIA AL·LOTS S.L. . Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l' autor.

Per realitzar qualsevol tipus d' observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic LLIBRERIA AL·LOTS S.L. 

 

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

LLIBRERIA AL·LOTS S.L. L s' eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

 

ÚS DE COOKIES.

LLIBRERIA AL·LOTS S.L.  no utilitza cookies per recollir informació dels usuaris, ni registra les adreces IP d' accés. Únicament s' utilitzen cookies pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten a l' usuari la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que en ella existeixen).

 

POLITICA D’ ENLLAÇOS

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que LLIBRERIA AL·LOTS S.L.  no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l' ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

LLIBRERIA AL·LOTS S.L.  no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de LLIBRERIA AL·LOTS S.L.  No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l' ordre públic.

En cas que l' usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d' aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a  l'administrador del lloc web.

 

ADRECES IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l' adreça IP i el nom de domini utilitzats per l' usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d' activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d' obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d' impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l' ordre de visites, el punt d' accés, etc.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ.

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d' aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a Barcelona.